Skip to the content
Menu

Hva gjør vi på drama

Undervisningen startes vanligvis med oppvarmingsøvelser. På disse øvelsene arbeider vi med grunnleggende elementer innen trygghet, selvtillit, kreativitet, samarbeid, konsentrasjon, rytme, kroppens og stemmens uttrykk, improvisasjon og bevegelsesforming. 

Noen ganger har vi projekter for å fordype oss i visse områder ved dramafaget. Maske, Teaterspor, Regi og Klovn er eksempel på fordypningsprojekter.

Elevene deltar i minst én forestilling per skoleår. En forestilling spilles ikke nødvendigvis på den tradisjonelle teaterscenen. Den kan spilles i trapper, i gangen, ute i naturen, til og med i garderoben. Å utvikle fantasien og kreativiteten er et av de viktigste målene på drama!  De siste årene har Drama og Teaterseksjonen vært sterkt representert ved Eventyrstien.

For å lage et teaterstykke arbeider vi med forskjellige teaterformer og bruker uttrykk som mime, masker, skyggeteater, figurteater, musikkteater, forumteater, sjonglering, gateteater, "fra idé til forestilling" og alt innen det som kommer i det tradisjonelle teaterbegrepet. Elevene våre får trening i manuslesing, men vi spiller teater både med og uten manus.

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.