Skip to the content
Menu

Kulturskolen på rødt nivå!

 
Smittesituasjonen i Norge og i vår region er nå slik at regjeringen, og Sandnes kommune, har valgt å stramme hardt inn på koronatiltakene. 
Dette får følgende konsekvenser for undervisningen i kulturskolen de neste ukene: 
Individuell undervisning på instrument: dette vil gå som normalt, men vi ber elevene om å være svært nøye med håndhygiene, og å ikke komme til skolen dersom de har symptomer på luftveissykdom. Foresatte kan bare unntaksvis følge sitt barn inn på bygget, men skal ikke oppholde seg der mens eleven har time. Parker eventuelt på østsiden av elva (mellom Vågenskolen og Jysk).
Gruppeundervisning: undervisningen gjennomføres digitalt, og i noen tilfeller vil den bli avlyst. Følg med på beskjed fra læreren.
Kor, korps, orkester: avlyses, eller gjennomføres digitalt. Følg med på beskjed fra dirigenten.
Dette gjelder i første omgang til og med 18.01.21. Vi vil sende ut ny informasjon når det nærmer seg den datoen.

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.