Skip to the content
Menu

Kulturskolen åpner igjen for undervisning

Mandag 11. mai startet vi opp med enkeltundervisning etter nedstengning pga Covid-19. Gruppeundervisning startet mandag 18. mai.
Vi vil minne om smittervernreglene.

Les mer her blant annet om smittevernregler og hvilke fag som starter opp.

 

We are very happy to  announce that we now can start the education at Sandnes Culture School. On Monday the 11.May we will start with individual music lessons. Lessons in groups for all subjects (dance, drama, music and art) will start earliest on Monday 18.Mai.

All students and their parents/ guardians will receive an email with more information about this.

Mandag 11. mai starter vi opp med undervisning på kulturskolen. Det gjelder for alle elever som har individuell undervisning. Vi følger vanlig timeplan med mindre annen beskjed er gitt.

Fagene som starter på mandag er:
Gitar og bass
Messinginstrumenter
Treblås
Piano, orgel og trekkspill
Slagverk
Strykeinstrumenter (ikke orkester)
Treblås
Vokal
 
Vanlig smittevern gjelder også på kulturskolen. Husk 1 meters avstand, god håndhygiene og ikke ta på rekkverk, dører der man kan unngå det. Hold til høyre i trapper og husk gode hostehygiener.
I tillegg så gjelder dette:
 
Alle elever må vaske hender og underarmer med vann og såpe før de kommer inn i undervisningsrommet. Bruk gjerne et av de mange toaletter/vasker i første etasje
Elevene må sprite hendene når de forlater bygget. Det er sprit på hvert undervisningsrom og ved utgangen av skolen
Det er bare læreren skal åpne og lukke døra, elevene venter utenfor undervisningsrommet
Det er viktig at elevene kommer presis til timen
Elever som venter på time må vente utenfor rommet, i god avstand til andre.
Foresatte kan ikke oppholde seg på skolen med mindre det er helt nødvendig.
Elever som har symptomer på luftveissykdom, selv lette tilfeller, skal ikke komme på skolen. I slike tilfeller skal undervisningen fortsatt skje digitalt.
 
Før undervisningen oppfordrer vi alle til å vaske håndtak på instrumentkassen.
 
Vi oppfordrer alle til å vise et godt smittevern og følge reglene slik at vi unngår større smittespredning.
 

On Monday 11.Mai we will start the education at Sandnes Culture School. This will be for all students with individual music lessons.

We will follow the already set up time schedule if no other information will be given.

The subjects that will start on Monday will be:

Guitar and Bass

Brass instruments

Woodwinds

Piano, organ and accordion

Percussion

String instruments (not for orchestra)

Vocal

 

The given rules from the government in order to avoid contagious diseases will also be  followed at Sandnes Culture School.

Remember to keep a distance of at least one meter from each other and apply a good handwash as often as possible. Do not touch railings and doors where it is possible to avoid it.

Keep right in staircases.

 

These rules have also to be followed:

All students must wash their hands and forearms with water and soap before entering the classroom.

One of the many rest rooms in the first floor can be used for this purpose.

All students must also use disinfection alcohol on their hands before they are leaving the building. Disinfectants will be available in every classroom and at the exit from school.

It is only the teachers who are allowed to open and close the door to the classroom. The students have to wait outside until the door is opened.

It is very important to be in time for the lessons.

All students waiting for their lesson must wait outside the classroom and keep safe distance to other students.

Parents / guardians cannot stay at the school if it is not necessary.

Before entering the school, everybody should have cleaned their instrument boxes properly at home.

Students with symptoms for upper air diseases, also mild cases, shall not come to the school. Educations will then happen on a digital platform. It is the students role to inform his/her teacher about such a case.

 

We all want to reduce the possibility of spreading any disease, so remember to keep the rules regarding coughing (in the elbow) and a proper hand wash as often as possible.

 

Fant du

det du søkte etter?

Nei - kontakt oss på telefon eller mail.