Always believe

Den frivillige oganisasjonen Always Believe i Sandnes har tatt initiativ til dette arrangementet hvor alle inntekter fra kunstauksjon og salg av konsertbilletter går til hjelpeprosjekt for funksjonshemmede barn i Burundi.

I dette nye samarbeidsprosjektet samarbeider veldig mange ulike aktører: Mange av våre lærere og elever på Kulturskolen er engasjert sammen med mange frivillige fra Always Believe. I tillegg stiller profesjonelle artister og kunstnere opp med sine bidrag. Det blir auksjon med verk av Per Odd Arrestad og Inger Bruun, og kjente lokale artister som Corna bros, Guttaboys, Altars mfl. opptrer på scenen. 

Vi er utrolig stolte av dette samarbeidet og veldig spent på hvordan arrangementet blir mottatt!

Nå vil vi gjerne få vist fram dette i offentlige medier før konserten. 

Kontaktpersoner for presse

Kulturskolen v/  Borgfrid Møen: 97973723

Always Believe v/Evelyne Gbeuly: 45516067