SANDNES KULTURSKOLES ASPIRANTORKESTER

består av 55 unge musikanter fra 7 til 12 år
 

Orkesteret er knyttet til Sandnes kulturskole, men har et eget styre valgt blant medlemmenes foresatte.

Orkesteret preges av stor spilleglede og godt sosialt samhold, og utgjør fremtidens rekrutter til det rike kulturlivet i Sandnes, veiledet og hjulpet frem av en fantastisk lærerstab ved Sandnes kulturskole.

Fast øvingstid er torsdager kl. 16:30 - 17:50.
 

Sandnes kulturskoles Aspirantorkester er medlem av De unges orkesterforbund.