Velkommen til Musikkbarnehage i
Sandnes kulturskole!

 

Lek, utforskning, bevegelse og musikkglede er hovedfokus for hver time. Barna lærer et bredt spekter av sanger og det brukes mye bevegelse i tilknytning til disse. Ganske tidlig introduserer vi barna for enkle instrumenter som rytmeegg, xylofoner og perkusjonsinstrumenter. Med utgangspunkt i improvisasjon får barna utvikle seg både musikalsk og motorisk. Aktivitetene tilpasses barnas ferdigheter etterhvert som de vokser til.

Nedre aldersgrense for å søke: fra 4år

Her kommer du til søknadsskjema